Orkar du inte allt, kan jag hjälpa dig, tycks Doris säga